unerfahren


unerfahren
- {callow} chưa đủ lông cánh, có nhiều lông tơ, non nớt, trẻ măng, ít kinh nghiệm, thấp, trũng, dễ bị ngập nước - {fresh} tươi, tươi tắn, mơn mởn, còn rõ rệt, chưa phai mờ, trong sạch, tươi mát, mát mẻ, mới, vừa mới tới, vừa mới ra, không mặn, không chát, ngọt, khoẻ khắn, sảng khoái, khoẻ mạnh, lanh lợi, hỗn xược - xấc láo, sỗ sàng, ngà ngà say, chếnh choáng, vừa mới có sữa - {green} xanh lá cây, lục, xanh, đầy sức sống, thanh xuân, chưa có kinh nghiệm, mới vào nghề, thơ ngây, cả tin, tái xanh, tái ngắt, ghen, ghen tức, ghen tị, còn mới, chưa lành, chưa liền - {inexperienced} thiếu kinh nghiệm - {inexpert} không chuyên môn, không thạo - {raw} sống, thô, chưa tinh chế, còn nguyên chất, trầy da chảy máu, đau buốt, không viền, ấm và lạnh, rét căm căm, không gọt giũa, sống sượng, không công bằng, , bất lương, bất chính - {sucking} còn bú, còn non nớt - {unsophisticated} thật, không gi mạo, không pha, đn gin, không tinh vi, không phức tạp, gin dị, chất phác, ngay thật, ngây th, không gian trá, không xo quyệt - {untried} chưa thử, không thử, chưa được thử thách, không xét xử, không có kinh nghiệm - {verdant} xanh tươi, phủ đầy cỏ xanh, ngây thơ - {young} trẻ, trẻ tuổi, thiếu niên, thanh niên, non, non trẻ, mới mẻ, còn sớm, còn ở lúc ban đầu, chưa muộn, chưa quá, chưa già, của tuổi trẻ, của thời thanh niên, của thời niên thiếu, thế hệ trẻ - con, nhỏ = unerfahren [in] {unskilled [in]; unversed [in]}+ = unerfahren sein [in] {to be a stranger [to]}+

Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch. 2015.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Unerfahren — Unerfahren, er, ste, adj. et adv. der Gegensatz von erfahren, keine Erfahrung habend. In etwas unerfahren seyn. Ein junger unerfahrner Mensch, der noch wenig in der Welt erfahren hat. Ihr Unerfahrnen, kommt zu mir in die Schule, Sir. 51, 31.… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • unerfahren — Adj. (Mittelstufe) keine Erfahrung besitzend Beispiel: Er ist auf dem Gebiet der Kinderchirurgie unerfahren. Kollokation: unerfahrener Reiter …   Extremes Deutsch

 • unerfahren — ↑apirisch …   Das große Fremdwörterbuch

 • unerfahren — unwissend; unreif; grün (umgangssprachlich); unqualifiziert; jung; unbeschlagen (umgangssprachlich); neu; grün hinter den Ohren (umgangssprachlich); …   Universal-Lexikon

 • unerfahren — [noch] nicht erfahren, ohne Erfahrung/Wissen, unbewandert, unkundig, unwissend; (oft abwertend): grün, naiv. * * * unerfahren:1.〈ohneErfahrung〉unbewandert·unwissend·unkundig+jung·neu♦umg:unbedarft;grün(scherzhod.abwert);auch⇨unreif(2)–2.u.sein:〈ke… …   Das Wörterbuch der Synonyme

 • unerfahren — ụn·er·fah·ren Adj; 1 (in etwas (Dat)) unerfahren ohne Erfahrung: Mich hat ein junger, noch unerfahrener Arzt behandelt 2 jung und unerfahren ohne Lebenserfahrung || hierzu Ụn·er·fah·ren·heit die; nur Sg …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • unerfahren — ụn|er|fah|ren …   Die deutsche Rechtschreibung

 • Erste Schlacht am Bull Run — Teil von: Amerikanischer Bürgerkrieg Zerstörte St …   Deutsch Wikipedia

 • Erste Schlacht von Bull Run — Erste Schlacht am Bull Run Teil von: Amerikanischer Bürgerkrieg Zerstörte Steinbrücke über den Bull Run, Fotografie vom März 1862 …   Deutsch Wikipedia

 • Erste Schlacht von Manassas — Erste Schlacht am Bull Run Teil von: Amerikanischer Bürgerkrieg Zerstörte Steinbrücke über den Bull Run, Fotografie vom März 1862 …   Deutsch Wikipedia

 • grün — umweltschonend; umweltfreundlich; umweltverträglich; umweltbewusst; unwissend; unreif; unqualifiziert; unerfahren * * * grün [gry:n] <Adj.>: 1. von der Farbe der meisten Pflanzen …   Universal-Lexikon